Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 370470
Title Productie- en handelsdata voor fytosanitair beleid : inventarisatie ten behoeve van risicomanagement
Author(s) Benninga, J.; Hennen, W.H.G.J.; Galen, M.A. van
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - ISBN 9789086152605 - 85
Department(s) LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) landbouwbeleid - plantenziektebestrijding - plantenziekten - export - import - agrarische economie - kosten - gegevens verzamelen - efficiëntie - siergewassen - potplanten - snijbloemen - nederland - ketenmanagement - risicobeheersing - agricultural policy - plant disease control - plant diseases - exports - imports - agricultural economics - costs - data collection - efficiency - ornamental crops - pot plants - cut flowers - netherlands - supply chain management - risk management
Categories Agricultural Policy
Abstract Ter onderbouwing van fytosanitair risicomanagement zijn betrouwbare gegevens noodzakelijk. In dit onderzoek is aangegeven welke gegevens gewenst zijn in relatie tot bepaalde vragen met fytosanitaire achtergrond, waar deze gegevens te vinden zijn en aan welke eisen de gegevens voldoen. In grote lijnen gaat het om drie hoofdthema's: importgegevens vanwege risico's op insleep van organismen; exportgegevens vanwege economische belangen en mogelijke fytosanitaire problemen; gegevens van Nederlandse productie in verband met risico's op verspreiding van organismen en economische belangen. Ten slotte zijn aanbevelingen gedaan om te komen tot een gestructureerde gegevensverzameling in de toekomst
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.