Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 370845
Title Kader 2. Functionele biodiversiteit in boomgaarden
Author(s) Winkler, K.; Helsen, H.H.M.; Wackers, F.
Source Entomologische Berichten 67 (2007)6. - ISSN 0013-8827 - p. 236 - 237.
Department(s) Applied Plant Research, Fruit Research Unit
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2007
Keyword(s) fruitteelt - boomgaarden - geïntegreerde plagenbestrijding - natuurlijke vijanden - cacopsylla pyri - eriosoma lanigerum - landbouwkundige entomologie - predatoren van schadelijke insecten - bevordering van natuurlijke vijanden - fruit growing - orchards - integrated pest management - natural enemies - agricultural entomology - predators of insect pests - encouragement
Categories Agricultural Entomology / Integrated Control, Integrated Pest Management
Abstract Anders dan akkerbouwgewassen, die meestal (minder dan) een, hooguit twee, jaar op het land staan, worden fruitbomen voor een langere periode geplant. Samen met de rijststroken en de omgevende windhagen vormen fruitbomen een meerjarige ecosysteem, waarvan ook veel insecten- en spinnensoorten deel uitmaken. Van de 1000-2000 insectensoorten die in boomgaarden gevonden worden, is maar 10% als schadelijk voor de fruitproductie te beschouwen. Bijna elk van deze plaaginsecten wordt door meerdere natuurlijke vijanden belaagd. Door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) wordt in samenwerking met Wageningen PPO fruit gewerkt aan een tweejarig proefproject, gericht op het gebruik van biodiversiteit ter stimulering van natuurlijke vijanden van perenbladvlo Cacopsylla pyri
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.