Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 370874
Title Dunning bij conference : verslag van een dunproef met diverse middelen en op verschillende tijdstippen bij conference in 2007
Author(s) Maas, F.M.; Balkhoven-Baart, J.M.T.; Kanne, H.J.
Source Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2008-01) - 15
Department(s) Applied Plant Research, Fruit Research Unit
PRI Biodiversity and Breeding
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) peren - dunnen - fruitteelt - chemisch snoeien - landbouwchemicaliën - pears - thinning - fruit growing - chemical pruning - agricultural chemicals
Categories Fruit Growing / Apples, Pears
Abstract In Nederland was in het verleden geen grote behoefte aan chemische dunning bij de teelt van Conference peren. Beurtjaren komen soms voor bij peer, maar geven geen aanleding tot vruchtdunning op grote schaal. De vraag naar grote peren neemt echt toe. de prijzen van peren boven 65 mm zijn veel hoger dan de prijzen van kleinere peren. In jaren met een goede bloei en vruchtzetting is handdunning nodig om het drachtniveau te verminderen en een zo groot mogelijk percentagen peren in de maatklasse boven 65 mm te krijgen. de hoge kosten voor arbeid maken handdunning erg duur. chemische dunning kan grote peren opleveren zonder de hoge arbeidskosten. Momenteel zijn er in Nederland nog geen middelen toegelaten voor het dunnen van peren. In dit onderzoek is de dunnende werking onderzocht van een aantal middelen waarvan bekend is dat ze bij appel of peer dunnend kunnen werken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.