Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 371005
Title Kosteneffectiviteit van alternatieve maatregelen voor bufferstroken in Nederland
Author(s) Noij, G.J.; Corre, W.; Boekel, E.M.P.M.; Oosterom, H.P.; Middelkoop, J.C. van; Dijk, W. van; Clevering, O.; Renaud, L.V.; Bakel, P.J.T. van
Source Wageningen : Alterra (Effectiveness of buffer strips publication series 6) - 227
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
LR - Environment
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) waterlopen - slootkanten - voedingsstoffen - uitspoelen - landbouwgrond - fosfaten - nitraten - akkerranden - bufferzones - oppervlaktewaterkwaliteit - begroeide stroken - streams - ditch banks - nutrients - leaching - agricultural land - phosphates - nitrates - field margins - buffer zones - surface water quality - vegetated strips
Categories Water Quality / Soil Chemistry
Abstract De kosteneffectiviteit is vergeleken van maatregelen om de oppervlaktewaterbelasting met nutriënten vanuit de landbouw terug te dringen. Aanleiding is de discussie over de (kosten)effectiviteit van onbemeste bufferstroken in Nederland. Van deze maatregel zijn alleen de kosten berekend, omdat de effectiviteit van bufferstroken nog onbekend is. Om te kunnen concurreren met alternatieve maatregelen, moeten bufferstroken in staat zijn om de nutriëntenvracht met enige kilos N en/of enige tienden van kilos P per ha per jaar te reduceren, wat overeenkomt met 10 tot 20% van de oorspronkelijke vracht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.