Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 371121
Title Stimuleren van de oorwormen als natuurlijke vijand van perenbladvlo en appelbloedluis : technische rapportage van experimenten en observaties in 2006 en 2007
Author(s) Helsen, H.H.M.; Winkler, K.
Source Randwijk : PPO sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2008-27) - 54
Department(s) Applied Plant Research, Fruit Research Unit
Laboratory of Entomology
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) insectenplagen - cacopsylla pyri - eriosoma lanigerum - forficula auricularia - organismen ingezet bij biologische bestrijding - natuurlijke vijanden - insectenbestrijding - bevordering van natuurlijke vijanden - insect pests - biological control agents - natural enemies - insect control - encouragement
Categories Biological Control of Pests
Abstract In 2006 en 2007 werd door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) en PPO het project "Biodiversiteit op maat" uitgevoerd. Het project was gericht op het gebruik van biodiversiteit ter stimulering van natuurlijke vijanden van de perenbladvlo. In de perenteelt veroorzaakt dit insect grote problemen. Oorwormen en roofwantsen spelen een dominante rol bij de natuurlijk bestrijding. Het onderzoek richtte zich dan ook op deze twee natuurlijke vijanden. In dit rapport wordt het onderzoek aan oorwormen samengevat. Allereerst wordt een overzicht gegeven van eerder onderzoek over de rol van oorwormen in boomgaarden, gevolgd door een overzicht van de observaties en experimenten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.