Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 371122
Title Aspecten van het beheer van Wilde zwijnen op de Veluwe
Author(s) Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.
Source De Levende Natuur 109 (2008)4. - ISSN 0024-1520 - p. 176 - 180.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) sus scrofa - wilde varkens - wildbeheer - populatie-ecologie - veluwe - wild pigs - wildlife management - population ecology
Categories Hunting
Abstract Eens in de zoveel jaren, zoals afgelopen winter, zijn er veel berichten over overlast veroorzakende wilde zwijnen op de Veluwe. Welke factoren hebben geleid tot de enorme toename van de Sus scrofa? Op basis van kennis van de relatie tussen het wilde zwijn en mast worden een aantal mogelijke beheerscenario’s gepresenteerd en ook een blik op de toekomst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.