Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 371163
Title Boviene spongiforme encephalopathie (BSE) in Nederland: een update
Author(s) Heres, L.; Zijderveld, F.G. van
Source Tijdschrift voor Diergeneeskunde 132 (2007)11. - ISSN 0040-7453 - p. 428 - 434.
Department(s) CIDC - Divisie Bacteriologie en TSE's
CVI - Divisie Bacteriologie en TSE's
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2007
Keyword(s) bovine spongiforme encefalopatie - epidemiologie - volksgezondheid - rundveehouderij - veevervoer - transport - rundveeziekten - risicofactoren - eu regelingen - voedermeel - beendermeel - klinische aspecten - diagnose - prionen - nederland - europa - bovine spongiform encephalopathy - epidemiology - public health - cattle husbandry - transport of animals - cattle diseases - risk factors - eu regulations - feed meals - bone meal - clinical aspects - diagnosis - prions - netherlands - europe
Categories Veterinary Epidemiology
Abstract In Nederland zijn tot en met 2006 tweeëntachtig gevallen van BSE geconstateerd bij i n Nederland geboren runderen. In dit artikel wordt een update gegeven over de BSE-situatie in Nederland. De klinische symptomen waaraan BSE is te herkennen worden samengevat. Uit de Nederlandse gegevens blijkt dat een passieve surveillance waarbij dierhouders en dierenartsen klinisch verdachte dieren moeten aanmelden, een systeem met lage gevoeligheid is. Tevens wordt er ingegaan op de epidemiologie en risicofactoren van BSE. Alle BSE-gevallen in Nederland kunnen worden verklaard door versleping van gecontamineerd diermeel. Op basis van het verloop van de epidemie en alle achtergronden die bekend zijn geworden, is te verwachten dat het aantal BSE-gevallen in Nederland en elders in Europa verder zal afnemen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.