Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 371195
Title Abnormale sterfte in schelpdierbestanden in Nederland
Author(s) Engelsma, M.Y.; Haenen, O.L.M.
Source Aquacultuur 22 (2007)1. - ISSN 1382-2764 - p. 22 - 25.
Department(s) CVI - Divisie Bacteriologie en TSE's
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) schaal- en schelpdierenvisserij - schaaldieren - ecologie - dierziekten - pathogenen - visbestand - mossels - oesters - milieufactoren - epidemiologie - epidemiologische onderzoeken - shellfish fisheries - shellfish - ecology - animal diseases - pathogens - fishery resources - mussels - oysters - environmental factors - epidemiology - epidemiological surveys
Categories Fishery Resources and Management / Marine Ecology
Abstract In een eerder nummer van AQUAcultuur zijn de belangrijkste siekten en plagen van schelpdieren aan bod gekomen. In dit artikel wordt ingegaan op de plotselinge sterfte in een schelpdierenbestand en het onderzoek naar de betrokkenheid van ziekteverwekkers bij deze sterfte. In de Nederlandse wateren komen met enige regelmaat verhoogde sterftes voor in de schelpdierbestanden. Over het algemeen zijn milieuomstandigheden (van waterkwaliteit tot algen) de primaire oorzaak van de zomersterftes. In mindere mate zijn hierbij ziekteverwekkers betrokken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.