Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 371256
Title Eendekroos nu ook voor de koe
Author(s) Holshof, G.
Source V-focus 5 (2008)3. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 33.
Department(s) Livestock Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) rundveehouderij - rundveevoeding - krachtvoeding - lemna - lemnaceae - plantaardig eiwit - vervangmiddelen - waterplanten - cattle husbandry - cattle feeding - force feeding - plant protein - substitutes - aquatic plants
Categories Feed Composition and Quality / Cattle
Abstract Eendenkroos is geschikt als eiwitgrondstof voor krachtvoer en is bij de productie van mengvoer goed uitwisselbaar met gangbare grondstoffen als soja. Voor de veehouderij zijn vanwege de hoge prijzen alternatieve eiwitbronnen welkom; daarbij staat het gebruik van soja maatschappelijk ter discussie. In een pilot is kroos verwerkt tot 3 verschillende krachtvoerproducten. Oogsten van Spakenburg en Stolwijk zijn bemonsterd op zware metalen en voederwaarden. De eerste resultaten wijzen op een perspectiefvolle nieuwe grondstof voor veevoeders
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.