Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 371274
Title Draaiboeken voor groepsbijeenkomsten "Melken in de nieuwe realiteit"
Author(s) Zijlstra, J.
Source Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 164) - 22
Department(s) LR - Backoffice
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) melkveehouderij - melkvee - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - arbeid (werk) - personeelsmanagement - dairy farming - dairy cattle - farm management - entrepreneurship - farm development - labour - personnel management
Categories Cattle
Abstract Het doel van dit rapport is het ondersteunen van de kennisverspreiding met als uiteindelijk resultaat dat melkveehouders de nieuw verworven kennis gaan toepassen op hun bedrijven. In dit rapport worden werkvormen en hulpmiddelen beschreven voor themabijeenkomsten met groepen melkveehouders. Daarbij staan steeds de vijf hierboven genoemde vragen centraal. De werkvormen zijn bedoeld voor adviseurs en ondernemers die groepen melkveehouders leiden of begeleiden. Voor alle vijf thema’s zijn meerdere alternatieve werkvormen, en eveneens hulpmiddelen in de vorm van checklisten of werkformulieren ontwikkeld
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.