Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 371337
Title Groen onderwijs : terugblik en uitzicht naar aanleiding van het 100-jarig betsaan van de Vereniging voor Hoger Landbouw Onderwijs (1906-2006)
Author(s) Duijvendak, M.G.J.; Karel, E.H.; Kooij, P.
Source Groningen [etc.] : Nederlands Agronomisch Historisch Instituut (Historia agriculturae 41) - ISBN 9789036735636
Department(s) Division of Rural History
Publication type Scientific book or proceedings (editor)
Publication year 2008
Keyword(s) agrarisch onderwijs - geschiedenis - onderwijs - nederland - agricultural education - history - education - netherlands
Categories Agricultural Education / History (General)
Abstract Begin twintigste eeuw richtte een aantal Groningse notabelen de Vereniging voor Hoger Landbouw Onderwijs (VHLO) op. De moderniserende landbouw had in die tijd niet alleen behoefte aan landbouwwinterscholen waar boeren en hun zoons voor cursussen konden aanschuiven, maar ook aan hogere opleidingen die aansloten bij het wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek. Het honderd jarig bestaan van VHLO is aanleiding geweest om haar geschiedenis te schrijven. In deze bundel wordt die geschiedenis geflankeerd door een beschrijving van de historie van alle vormen van groen onderwijs. Bovendien komen ook de huidige situatie en de toekomst aan bod. Alle bijdragen laten zien dat het agrarisch onderwijs in het Nederlandse onderwijsbestel altijd een speciale plaats heeft ingenomen, niet in het minst door de nauwe band met de dagelijkse praktijk van de landbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.