Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 371359
Title Literatuuronderzoek biologische bestrijding zilverschurft
Author(s) Bus, C.B.; Veerman, A.
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO - Rapport ) - 25
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) biologische landbouw - aardappelen - helminthosporium solani - opslag - akkerbouw - organic farming - potatoes - storage - arable farming
Categories Agricultural Engineering (General) / Organic Farming / Biological Control
Abstract In de biologische aardappelteelt is zilverschurft een belangrijk probleem. Er zijn, naast een goede bewaartechniek, geen methoden of antagonisten beschikbaar om hier wat tegen te doen. In een literatuuronderzoek is gekeken naar mogelijke, voor de biologische teelt acceptabele, middelen met een potentiële werking tegen zilverschurft. Middelen die op grond van het literatuuronderzoek als eerste in aanmerking komen voor verder onderzoek zijn: Het vernevelen van organische zouten en zuren bij het inschuren en het regelmatig tijdens de bewaarperiode toedienen van etherische oliën zoals tijmolie, karwijolie en knoflookolie. Daarnaast biedt ook stoom mogelijkheden, als dit technisch voldoende te regelen is. Op langere termijn kunnen ook antagonistische micro-organismen perspectiefvol zijn, hierbij is echter nog veel ontwikkelingswerk nodig.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.