Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 371361
Title Beheersmaatregelen voor de reductie van zilverschurft : Patroonanalyse bij 15 biologische aardappeltelers
Author(s) Louis Bolk,
Source Driebergen : Louis Bolk - 12 p.
Publication type Research report
Publication year 2005
Keyword(s) pootaardappelen - aardappelen - biologische landbouw - patronen - bodemtypen (naar textuur) - zandgronden - lichte kleigronden - rotaties - gevoeligheid van variëteiten - interviews - oogstfactoren - opslag - helminthosporium solani - bemesting - seed potatoes - potatoes - organic farming - patterns - soil types (textural) - sandy soils - silt loam soils - rotations - varietal susceptibility - yield factors - storage - fertilizer application
Categories Plant and Crop Protection (General) / Potatoes
Abstract Het onderdeel patroonanalyse in het project beheersmaatregelen voor de reductie van zilverschurft is uitgevoerd bij 15 telers in de pootgoedgebieden van Friesland en Flevoland. Van de 15 geïnterviewde telers zijn er 12 die alleen pootgoed telen, 2 die zowel pootgoed- als consumptieaardappelen telen en 1 die dit jaar overgaat van pootgoed naar consumptie teelt. De interviews hebben tot doel meer duidelijkheid te krijgen over de mate van incidentie van zilverschurft. Ook het effect van factoren als grondsoort, teeltmaatregelen, rasverschillen en bewaring op zilverschurft zijn in de interviews meegenomen. De interviews zijn uitgevoerd in de maand februari en maart, zie bijlage “interviews”. In dit verslag wordt de samenvatting en conclusies behandeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.