Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 371471
Title Broeikasgassen in en uit ecosystemen
Author(s) Jacobs, C.M.J.; Moors, E.J.; Dolman, H.
Source Geografie 17 (2008)9. - ISSN 0926-3837 - p. 20 - 23.
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) broeikasgassen - emissie - luchtverontreiniging - monitoring - greenhouse gases - emission - air pollution
Categories Air Pollution
Abstract In het kader van het Klimaatverdrag van de VN moeten alle landen broeikasgasemissies rapporteren. Behalve uitstoot door industrie en verkeer tellen ook emissies van natuurlijke en landbouwecosystemen mee. Nu worden die nog geschat volgens een internationale standaard. Maar de cijfers zijn erg onbetrouwbaar en houden geen rekening met lokale omstandigheden. Een consortium van Nederlandse onderzoekers probeert door metingen de globale schattingen te verfijnen en de onzekerheid in de emissiedata van de landgebonden ecosystemen met de helft terug te brengen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.