Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 371485
Title Water in beweging : Het meten van afvoeren
Author(s) Boiten, W.
Source Wageningen : Wageningen Universiteit, Centrum voor Water en Klimaat, Leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer - 42
Department(s) Hydrology and Quantitative Water Management
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) hydrodynamica - afvoer - meting - monitoring - hydrologie - hydraulische systemen - hydrodynamics - discharge - measurement - hydrology - hydraulic structures
Categories Water Management (General)
Abstract Deze uitgave is bedoeld als afscheid van het werken in de hydrometrie. Boiten begon zijn werk bij het Waterloopkundig Laboratorium met de afvoer bij IJsselkop, als gevolg van de geplande Rijnkanalisatie. Hij beeindigt zijn werkzaamheden als gastdocent bij Wageningen Universiteit. In het jaar, waarin het hydraulica laboratorium aan het Nieuwe Kanaal definitief de deuren sluit. Kortom: een echte afronding van het werkveld binnen de hydrometrie. De publicatie bevat o.a. foto's van de Rossum overlaat, Hobrad overlaat, Parshall Flume, Khafagi venturi, Crump overlaat
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.