Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 371623
Title Praktijkproef mechanische vochtafvoer : resultaten van het najaarsexperiment 2007 en voorjaarsexperiment 2008
Author(s) Campen, J.B.; Kempkes, F.L.K.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 212) - 33
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) tuinbouw - kassen - ontvochtiging - vocht - afvoer - mechanische methoden - energiebronnen - thermische schermen - glastuinbouw - horticulture - greenhouses - dehumidification - moisture - discharge - mechanical methods - energy sources - thermal screens - greenhouse horticulture
Categories Greenhouse Technology / Energy
Abstract De ambitie van de glastuinbouw is dat vanaf 2020 in nieuwe kassen klimaatneutraal en economisch rendabel geteeld kan worden. LTO Glaskracht Nederland, het Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werken hiertoe al een aantal jaren samen in het energietransitieprogramma Kas als Energiebron. Het programma Kas als Energiebron is het beleids- en actieprogramma om deze ambitie en de daarmee verbonden doelen te realiseren. Het programma levert onder andere kennis, financiële steun voor praktijkinitiatieven, oplossingen voor knelpunten, een onderzoeks- en innovatieprogramma, een website, subsidiekaders en budgetten. Dit zijn instrumenten waarmee telers worden geholpen om de bij hun eigen bedrijf passende investeringen te doen of maatregelen te nemen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.