Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 371723
Title De geschiktheid van het studiegebied voor Edelherten
Author(s) Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Petrak, M.
Source In: Edelhert : Kansrijk van Reichswald tot Meinweg Roermond : Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette - p. 67 - 75.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Chapter in book aimed at the general public
Publication year 2008
Keyword(s) habitats - cervus elaphus - edelherten - grensgebieden - duitsland - habitatverbindingszones - limburg - red deer - frontier areas - germany - habitat corridors
Categories Wildlife Conservation and Management
Abstract Om te beoordelen of de herintroductie van edelherten mogelijk is, is onderzocht in hoeverre het onderzoeksgebied en de verschillende deelgebieden geschikt zijn als toekomstig leefgebied. Als criterium voor de draagkracht van eventuele leefgebieden is gekozen voor de omvang van het natuurlijke voedselaanbod in de nawinter. Bij de analyse van de draagkracht is gebruikgemaakt van het model LARCH
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.