Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 371752
Title Indicator system for biodiversity in Dutch marine waters : II. Ecoprofiles of indicator species for Wadden Sea, North Sea and Delta Area
Author(s) Meesters, H.W.G.; Hofstede, R. ter; Deerenberg, C.M.; Craeymeersch, J.A.M.; Mesel, I.G. de; Brasseur, S.M.J.M.; Reijnders, P.J.H.; Witbaard, R.
Source Wageningen,Den Burg : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, IMARES (WOt-rapport 82) - 30
Department(s) IMARES
Aquatic Ecology and Water Quality Management
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) biodiversiteit - biologische indicatoren - mariene ecologie - mariene gebieden - vogels - vissen - ongewervelde dieren - zeezoogdieren - natuurbescherming - monitoring - nederland - noordzee - milieueffect - waddenzee - biodiversity - biological indicators - marine ecology - marine areas - birds - fishes - invertebrates - marine mammals - nature conservation - netherlands - north sea - environmental impact - wadden sea
Categories Nature Management (General) / Marine Ecology
Abstract In het rapport wordt een groot aantal korte ecologische beschrijvingen, zogenaamde ecoprofielen, gepresenteerd voor belangrijke indicatorsoorten voor de Nederlandse mariene wateren. Het gaat hierbij om vogels, vissen, zeezoogdieren en invertebraten. Elk ecoprofiel biedt informatie over belangrijke kenmerken van de soort, zoals morfometrische gegevens en informatie over leefwijze, voedingsgewoonten en verspreidingsmechanismen. Voorts bevat het profiel informatie over de gevoeligheid van de soort voor milieudruk en over bestaande monitoringsprogramma’s en beschikbare gegevensverzamelingen. Voor elke indicatorsoort worden (voor zover beschikbaar) de gemiddelde aantallen gegeven voor de Waddenzee, Noordzee en het Deltagebied, over de periode 2001-2004 en 1999-2002. In de meeste ecoprofielen zijn ook natuurlijke referentiewaarden opgenomen, die worden gebruikt om de natuurkwaliteit te berekenen. Uit de resultaten blijkt dat de natuurkwaliteit sterk kan verschillen tussen de diverse indicatorsoorten, perioden en locaties. Gepleit wordt voor een zorgvuldige evaluatie van de keuze van indicatorsoorten voor de bepaling van de mariene biodiversiteit.Trefwoorden: mariene indicatorsoorten, Noordzee, Waddenzee, Deltagebied, biodiversiteit, ecoprofielen, natuurkwaliteit, Natural Capital Index
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.