Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 371804
Title Duurzaamheid van ethanolbieten : het toetsingskader toegepast
Author(s) Visser, C.L.M. de; Ven, G.W.J. van de; Langeveld, J.W.A.; Vries, S.C. de; Brink, L. van den
Source Wageningen : Wageningen UR, ACRRES
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Plant Production Systems
Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) bio-energie - suikerbieten - ethanol - biomassa - duurzaamheid (sustainability) - akkerbouw - broeikasgassen - organische stof - emissie - bioethanol - biobased economy - bioenergy - sugarbeet - biomass - sustainability - arable farming - greenhouse gases - organic matter - emission
Categories Bioenergy / Sugarbeet
Abstract In deze studie is een poging gedaan om in een concrete bio-energieketen en aan de hand van concrete datasets, het toetsingskader toe te passen waar mogelijk. Gekozen is voor ethanolproductie op basis van suikerbieten waarbij het accent is gelegd op het agronomische deel van de keten. De duurzaamheid van de suikerbietethanolketen, zoals hier berekend, scoort goed op de criteria die in ogenschouw zijn genomen. De reductie van broeikasgasemissie voldoet aan de norm van 30%. Een intensievere teelt van suikerbieten heeft geen betekenisvolle invloed op de C-voorraad in de bodem noch op het milieu. De energiebalans is positief, met een netto-energieopbrengst van gemiddeld 76 GJ per ha gedurende 3 jaren op 2 proefbedrijven in Nederland. Hierbij moet worden opgemerkt dat relatief gunstige aannames zijn gebruikt. Indien minder optimistische waarden zouden worden gebruikt, liggen de resultaten minder gunstig maar nog steeds voldoende positief. Er is echter wel sprake van veel onzekerheden. Met name de berekeningen van de lachgasemissie, N-mineralisatie en parameters voor de bodem organische stof vragen een betere onderbouwing.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.