Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 371981
Title Het hoofd boven water : omgaan met beleving in het waterbeheer
Author(s) Jacobs, M.H.; Buijs, A.E.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (WaterTekens : leven met water ) - 144
Department(s) Landscape Centre
Cultural Geography
Forest and Nature Conservation Policy
MGS
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) waterbeheer - recreatie - ruimtelijke ordening - participatie - communicatie - handleidingen - belevingswaarde - gebiedsontwikkeling - beleidsprocessen - landschapsbeleving - water management - recreation - physical planning - participation - communication - guide books - experiential value - area development - policy processes - landscape experience
Categories Water Management (General) / Environmental Psychology
Abstract Steeds vaker worden burgers actief betrokken bij het waterbeheer. Toch is participatie niet per definitie een garantie voor succes. Het slagen van burgerparticipatie hangt onder andere samen met het gestelde doel, het vinden van de juiste vorm en de mogelijkheid om het doel aan te laten sluiten bij bredere vormen van gebiedsontwikkeling. Alterra maakte drie praktijkhandelingen voor participatie, belevingsonderzoek en communicatie in het waterbeheer. Dit deel gaat over de beleving van betrokkenen bij waterbeheer. De belangrijkste onderwerpen per hoofdstuk zijn: de huidige maatschappelijke context waarin de beleving van burgers steeds belangrijker wordt (Hl); kennis over beleving van water en landschap, en onderzoeksmethoden binnen WaterTekens (H2); belevingswerelden leren kennen om beter te communiceren met betrokkenen (H3); de standpunten van betrokkenen leren begrijpen (H4); de wensen van betrokkenen voor de toekomst leren kennen (H5); het voorkomen van weerstand door rekening te houden met beleving (H6); de meningen over veranderingen in het verleden leren kennen (H7); en handvatten en overwegingen voor waterbeheerders die willen omgaan met beleving (H8)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.