Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 372038
Title Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : terug naar 'stalmest en gier' om mestafvoer te beperken?
Author(s) Verloop, J.; Hilhorst, G.J.; Aarts, H.F.M.
Source Wageningen : PRI, Agrosysteemkunde (BO-05-infoblad 18) - 2
Department(s) Agrosystems
Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) dierlijke meststoffen - drijfmest - milieuwetgeving - normen - mestverwerking - Nederland - animal manures - slurries - environmental legislation - standards - manure treatment - Netherlands
Categories Manure treatment / Animal Husbandry and Environment
Abstract De gebruiksnormen voor fosfaat worden aangescherpt tot evenwichtsbemesting indien de fosfaattoestand van de bodem voldoende is. Bij een (te) hoge fosfaattoestand stuurt de rijksoverheid aan op een fosfaatgebruiksnorm die lager is dan de fosfaatevenwichtsbemesting. Voor veel bedrijven beperkt de plaatsingruimte van fosfaat dan het gebruik van dierlijke mest. Bovendien kunnen bedrijven de toegestane ruimte van 250 kg stikstof mogelijk niet volledig benutten. Het project Koeien & Kansen onderzocht in hoeverre mestscheiding hiervoor een praktische oplossing kan zijn. Conclusies: 1) Bedrijven die fosfaat moeten afvoeren kunnen door de dikke fractie af te voeren een dubbelslag slaan: minder volume en meer stikstof behouden. Daarom heeft mestscheiding voor deze bedrijven voordelen. 2) Door mest voorafgaand aan scheiding te vergisten, wordt het voordeel van beperking van mestafzet en behoud van stikstof nog groter.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.