Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 372340
Title Beleefd praten over water : hoe overheden met bewoners en belanghebbenden communiceren over veranderingen in het waterbeheer
Author(s) Ouboter, P.S.H.; Berg, L.; Maris, E.
Source Wageningen : Wageningen UR, Alterra (WaterTekens : leven met water ) - 224
Department(s) Cultural Geography
MGS
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) waterbeheer - waterbeleid - ruimtelijke ordening - participatie - communicatie - handleidingen - belevingswaarde - gebiedsontwikkeling - beleidsprocessen - water management - water policy - physical planning - participation - communication - guide books - experiential value - area development - policy processes
Categories Water Management (General) / Land Use Planning
Abstract Steeds vaker worden burgers actief betrokken bij het waterbeheer. Toch is participatie niet per definitie een garantie voor succes. Het slagen van burgerparticipatie hangt onder andere samen met het gestelde doel, het vinden van de juiste vorm en de mogelijkheid om het doel aan te laten sluiten bij bredere vormen van gebiedsontwikkeling. Alterra maakte drie praktijkhandelingen voor participatie, belevingsonderzoek en communicatie in het waterbeheer. Dit deel gaat over ‘beleefd praten over water’, oftewel het met respect communiceren over de belangen van alle betrokkenen. Het beschrijft inzichten in de communicatie van waterbeheerders met bewoners en belanghebbenden. Een goede communicatie kan bijdragen aan draagvlak voor veranderingen in het waterbeheer. Deze inzichten zijn gegroeid in een leergemeenschap waarin waterbeheerders en sociale wetenschappers ervaringen uitwisselden aan de hand van praktijkcases binnen het Leven met Water-project WaterTekens
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.