Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 372531
Title Nationale emissieplafonds 2020 : impact op de Nederlandse landbouw en visserij
Author(s) Vrolijk, H.C.J.; Helming, J.F.M.; Luesink, H.H.; Blokland, P.W.; Oudendag, D.A.; Hoogeveen, M.W.; Oostenbrugge, J.A.E. van; Smit, J.G.P.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 5, Milieu, natuur en landschap ) - ISBN 9789086152759 - 142
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
LEI Natuurlijke Hulpbronnen
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) landbouwbedrijven - intensieve veehouderij - emissie - luchtverontreiniging - verzuring - milieubescherming - kosten - broeikasgassen - nederland - eu regelingen - farms - intensive livestock farming - emission - air pollution - acidification - environmental protection - costs - greenhouse gases - netherlands - eu regulations
Categories Agricultural Economics (General) / Animal Husbandry and Environment
Abstract De technische mogelijkheden om emissies van de verschillende milieucomponenten in de landbouwsector te reduceren zijn aanwezig, maar vooral de intensieve veehouderijbedrijven krijgen dan te maken met hoge kosten en verlies aan productie en inkomen. Daardoor is deze mogelijk niet meer rendabel, omdat de sector de kosten maar beperkt aan de afnemers kan doorberekenen. Dat blijkt uit een beleidsverkennende studie van het LEI in opdracht van het ministerie van LNV
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.