Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 372612
Title Vraag en aanbod van rondhout 2005-2025. Kansen en knelpunten voor de bos-en houtsector
Author(s) Oosterbaan, A.; Schelhaas, M.J.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 5 (2008)2. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 19.
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) hout - houtproducten - houtvoorziening - wood - wood products - timber supply
Categories Forest Economics
Abstract Alterra voerde in opdracht van het Ministerie van LNV een verkennende studie uit naar mogelijke knelpunten en kansen bij vraag en aanbod van rondhout in Nederland en aanliggend grensgebied in de komende twintig jaar. Hieruit is gebleken dat de vraag naar rondhout veel groter is dan het aanbod. De grootste tekorten worden voorzien in het aanbod van sparren- en populierenhout. Moeilijk in te schatten is hoe het toenemende gebruik van hout voor het opwekken van energie door zal werken in de rondhoutmarkt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.