Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 372643
Title Onderzoek naar bovengrensscenario's voor klimaatverandering voor overstromingsbescherming van Nederland : internationale wetenschappelijke beoordeling
Author(s) Vellinga, P.; Katsman, C.; Sterl, A.; Beersma, J.J.
Source [De Bilt etc.] : KNMI [etc.] - 178
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Meteorology and Air Quality
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) inundatie - hoogwaterbeheersing - rivieren - afvoer - mariene gebieden - klimaatverandering - nederland - zeeniveau - toekomst - flooding - flood control - rivers - discharge - marine areas - climatic change - netherlands - sea level - future
Categories Water Management (General) / Climatic Change
Abstract De Deltacommissie heeft een internationaal wetenschappelijk onderzoek laten doen naar de bovengrensscenario’s voor klimaatverandering om Nederland te kunnen beschermen tegen overstromingen. Deze wetenschappelijke visie is gebruikt voor het opstellen van het rapport van de Deltacommissie. Het onderliggende onderzoek baseert zich op de meest recente inzichten van de bovenwaarden en langetermijnprojecties voor de zeespiegelstijging tot 2200 van door het klimaat veroorzaakte zeespiegelstijging, veranderende stormcondities en piekafvoer van de Rijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.