Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 372709
Title De stille revolutie van social venturing entrepreneurs
Author(s) Kievit, H.; Dijk, G. van; Spruyt, B.J.
Source Holland Management Review 120 (2008). - ISSN 0927-4375 - p. 20 - 25.
Department(s) Marketing and Consumer Behaviour
MGS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Abstract Op het snijvlak van markt, overheid en civil society doet zich sinds een aantal jaren een nieuw verschijnsel voor: social venturing entrepreneurship (SVE). Enkele praktijkvoorbeelden van SVE bewijzen dat zich hier een stille revolutie voltrekt die een antwoord biedt op problemen waar zowel de overheid als de markt falen. Vanwege dat succes verdient SVE ook theoretische reflectie. Dit artikel biedt vanuit verschillende perspectieven een eerste duiding van dit belangrijke nieuwe fenomeen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.