Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 372765
Title Analyses PCB's, PBDE's en HBVD in monsters Westerschelde 2008
Author(s) Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C099/08) - 10
Department(s) IMARES
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) polychloorbifenylen - chemische analyse - westerschelde - aquatische toxicologie - bemonsteren - ecotoxicologie - verontreinigende stoffen - polychlorinated biphenyls - chemical analysis - western scheldt - aquatic toxicology - sampling - ecotoxicology - pollutants
Categories Aquatic Ecology
Abstract In 2005 is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van dioxinen, dioxineachtige stoffen en andere mogelijke probleemstoffen in sediment, voedselketens en visserijproducten van de Westerschelde. Hieruit blijkt dat over de bronnen, verspreiding en aanwezigheid van dioxinen en overige relevante stoffen in de Westerschelde geen of weinig informatie aanwezig is terwijl deze stoffen lokaal een probleem kunnen vormen. Wageningen Imares is door Deltares verzocht analyses van PCB's PBDE's enn HBCD in 57 monsters verschillende vissoorten, wormen, krabben en schelpdieren, alsmede in zwevend stof en sediment uit te voeren. De resultaten dienen een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar de doorgifte van milieuvervuilende stoffen in voedselwebs.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.