Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 374063
Title GGD-Richtlijn medische milieukunde : de eikenprocessierups en gezondheid
Author(s) Ass, M. van; Franssen, A.E.M.; Jans, H.W.A.; Lelie, S. van der; Schoeters, K.; Vliet, A.J.H. van; Brederode, N.E. van
Source Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 609330007/2008) - 64
Department(s) Environmental Systems Analysis Group
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) thaumetopoea processionea - lepidoptera - brandharen - gezondheid - risicofactoren - richtlijnen (guidelines) - rupsen - urticating hairs - health - risk factors - guidelines - caterpillars
Categories Public Health / Forest Pests and Diseases / Lepidoptera
Abstract De kenmerken van de eikenprocessierups, de verspreiding van de rups over Nederland, de ontwikkelingen van de populatie en over de (blootstelling aan de) brandharen van de rups worden eerst beschreven. Verder wordt kort ingegaan op andere rupsen die lijken op de eikenprocessierups of die vergelijkbare klachten veroorzaken. Vervolgens wordt beschreven welke gezondheidseffecten veroorzaakt kunnen worden door contact met de brandharen. Tevens wordt beschreven welke beheersmaatregelen mogelijk zijn en welke gezondheidsrisico's deze met zich mee kunnen brengen. De wet- en regelgeving en de aansprakelijkheid bij het optreden van overlast door de eikenprocessierups komen ook aan bod. Afsluitend worden de rol en takenvan de GGD beschreven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.