Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 377264
Title Ras- en teeltproef biologische Alstroemeria : teeltaspecten en rassen vergelijking in een biologsche teelt van Alstroemeria
Author(s) Helm, F.P.M. van der; Labrie, C.W.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 577) - 42
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) biologische landbouw - bloementeelt - alstroemeria - snijbloemen - glastuinbouw - organic farming - floriculture - cut flowers - greenhouse horticulture
Categories Organic Farming / Floriculture / Crop Husbandry
Abstract Het assortiment is bij de afzet van biologische snijbloemen een belangrijk knelpunt. De biologische teelt van snijbloemen onder glas kan bijdragen aan een breder sortiment biologische snijbloemen met een goede houdbaarheid over een langere periode in het jaar. Alstroemeria staat bekend als een vrij sterk gewas met relatief weinig grote problemen. Met behulp van koeling en belichting is het mogelijk dit product jaarrond aan te voeren. Gangbaar wordt nog maar nauwelijks Alstroemeria geteeld zonder belichting en koeling. De kennis over biologische bestrijding in Alstroemeria neemt toe, maar is nog beperkt. Ook over voeding van Alstroemeria met uitsluitend organische meststoffen is vanuit de gangbare teelt weinig kennis. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de mogelijkheden en risico’s van de biologische teelt van Alstroemeria en het bepalen of een aantal belangrijke rassen specifieke knelpunten kennen bij biologische teelt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.