Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 377319
Title Test voor het berekenen van de milieutekorten voor habitattypen in de provincie Gelderland
Author(s) Wamelink, G.W.W.; Adrichem, M.H.C. van; Dobben, H.F. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1836) - 80
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) habitats - milieufactoren - stikstof - fosfaat - grondwaterstand - meting - nederland - abiotiek - gelderland - environmental factors - nitrogen - phosphate - groundwater level - measurement - netherlands - abiotic conditions
Categories Ecology (General) / Nature Management (General)
Abstract Voor een set van abiotische randvoorwaarden kan op basis van metingen of vegetatieopnamen het ‘tekort’ aan milieukwaliteit berekend worden voor habitatgebieden in de provincie Gelderland. De berekeningsmethode was echter nog niet getest. In dit rapport wordt beschreven hoe het systeem op basis van abiotische randvoorwaarden is getest voor een selectie van habitatgebieden op de Veluwe. Op basis van de uitkomsten is een berekeningsmethode opgesteld waarbij de randvoorwaarden in groepen worden ingedeeld (pH, grondwater, totaalgehalten en overige nutriënten)
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.