Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 377774
Title Klimaatverandering en versnippering een slechte combinatie
Author(s) Bugter, R.J.F.; Vos, C.C.; Noorden, B.; Steenwijk, H. van
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 4 (2007)8. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 27.
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Article in professional journal
Publication year 2007
Keyword(s) klimaatverandering - aanpassing - migratie - ecologische hoofdstructuur - limburg - habitatfragmentatie - climatic change - adjustment - migration - ecological network - habitat fragmentation
Categories Population Ecology
Abstract Een van de effecten van klimaatverandering is dat de geschikte klimaatcondities voor soorten verschuiven. De verspreidingsgebieden van koudeminnende soorten verschuiven naar het noorden en bergopwaarts. In het Europese BRANCH project is op Noordeuropese schaal onderzocht waar de ecologische netwerken klimaatbestendig zijn en waar zich zwakke plekken bevinden. Een van deze studies betreft robuste verindingen in Limburg
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.