Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 377973
Title Effectiviteit van het "Alternatieve Spoor" in de Noordelijke Friese Wouden
Author(s) Sonneveld, M.P.W.; Bos, J.F.F.P.; Schröder, J.J.; Roelsma, J.; Brus, D.J.; Bloem, J.; Goede, R.G.M. de; Bouma, J.
Source Wageningen : Wageningen UR - 137
Department(s) Land Dynamics
Agrosystems
Alterra - Centre for Water and Climate
Soil Science Centre
Chair Soil Biology and Biological Soil Quality
Alterra - Directie
PE&RC
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) veehouderij - kunstmeststoffen - voersamenstelling - voedingsrantsoenen - emissie - ammoniak - luchtkwaliteit - friese wouden - friesland - livestock farming - fertilizers - feed formulation - feed rations - emission - ammonia - air quality
Categories Animal Husbandry and Environment / Environmental Pollution
Abstract Bij een deel van de melkveehouderijbedrijven in de Noordelijke Friese Wouden (NFW) leeft de wens om mest bovengronds te mogen uitrijden. Een aantal bedrijven volgt daartoe een zogeheten alternatief spoor. Deze strategie bestaat uit een combinatie van maatregelen als een verlaging van de kunstmestgift en het voeren van een eiwitarm en structuurrijk rantsoen. De hoofdvraag binnen dit onderzoek is of toepassing van het alternatieve spoor, inclusief het bovengronds aanwenden van mest, een even lage ammoniakemissie oplevert in vergelijking met bedrijven die dit spoor niet volgen en mest emissiearm aanwenden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.