Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 380384
Title Indicatoren Landelijk Gebied : werkwijze en eerste resultaten
Author(s) Oenema, O.; Smit, A.; Kolk, J.W.H. van der
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 130) - 38
Department(s) Soil Science Centre
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) platteland - kwaliteit - indicatoren - nederland - plattelandsomgeving - rural areas - quality - indicators - netherlands - rural environment
Categories Rural Development
Abstract In opdracht van en in samenwerking met het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) verricht Alterra een studie naar indicatoren voor ‘een integrale, systematische, overzichtelijke en inzichtelijke beschrijving van de kwaliteit van het landelijk gebied’. Om tot een bruikbare set van indicatoren te komen, is een model ontwikkeld, waarmee de ontwikkelingen in het landelijk gebied inzichtelijk kunnen worden gemaakt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.