Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 381347
Title Haalbaarheidsstudie biologische aquacultuur in de Nederlandse mosselsector
Author(s) Kamermans, P.; Poelman, M.; Kole, A.P.W.; Veggel, R.J.F.M. van
Source Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C071/09) - 37
Department(s) IMARES
AFSG Quality in Chains
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) biologische landbouw - aquacultuur - mossels - biologische productie - haalbaarheidsstudies - certificering - mosselteelt - organic farming - aquaculture - mussels - biological production - feasibility studies - certification - mussel culture
Categories Aquaculture and Fisheries (General) / Organic Farming
Abstract Vanuit (een deel van) de mosselsector lijkt behoefte te zijn aan een onderscheidend label, waarmee de vermarkting van het product en het imago van de sector kunnen worden verbeterd. Aquacultuur is biologisch als het bijdraagt aan de gezondheid van het ecosysteem inclusief biodiversiteit, biologische cycli en biologische activiteit. Mosselkweek voldoet in veel gevallen aan deze definitie omdat mosselen in het buitenwater niet worden gevoerd en dus worden er geen extra voedingsstoffen aan het water toegevoegd. Om voor het keurmerk biologisch (organic in het Engels) in aanmerking te komen moet aan een aantal nader gespecificeerde criteria worden voldaan. Doel van het project is het uitvoeren van evaluatie om de haalbaarheid voor biologische productie van mosselen binnen de Nederlandse mosselsector te beoordelen. Op basis van de haalbaarheidsstudie kan door de sector in overleg met de overheden besloten worden of er ruimte en mogelijkheden voor biologische mosselproductie in Nederland zijn, waardoor voor een enkel bedrijf of (een deel van) de sector de mogelijkheid gecreëerd wordt om tot conversie tot biologische mosselkweek te komen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.