Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 382968
Title Game-theoretic models of water allocation in transboundary river basins
Author(s) Ansink, E.J.H.
Source Wageningen University. Promotor(en): Ekko van Ierland, co-promotor(en): Arjan Ruijs; Hans-Peter Weikard. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854395 - 164
Department(s) Environmental Economics and Natural Resources
WIMEK
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2009
Keyword(s) watertoewijzing - waterbeheer - beheer van waterbekkens - rivieren - speltheorie - afvoer - rivierafvoer - internationale verdragen - grensoverschrijdend gebied - water allocation - water management - watershed management - rivers - game theory - discharge - stream flow - international agreements - transboundaries
Categories Water Management (General)
Abstract Onderzoeksvragen zijn hoe samenwerking in waterverdeling kan worden verbeterd, en hoe internationale verdragen zo kunnen worden ontworpen dat ze niet worden verbroken. Onderliggende onderwerpen zijn de aanwezigheid van betwiste eigendomsrechten op water en het ontwerp van aantrekkelijke verdeelregels voor rivierwater. Het doel van dit proefschrift is het analyseren van waterverdeling in grensoverschrijdende rivieren met behulp van speltheoretische modellen. Dit type modellen is geschikt voor het analyseren van strategische interactie tussen landen die een rivier delen, in hun beslissingen omtrent watergebruik.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.