Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 383756
Title The socio-cultural sustainability of animal farming : an inquiry into social perceptions of dairy farming in the Netherlands and Norway
Author(s) Boogaard, B.K.
Source Wageningen University. Promotor(en): Akke van der Zijpp; Han Wiskerke, co-promotor(en): Simon Oosting; Bettina Bock. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854470 - 207
Department(s) Animal Production Systems
Rural Sociology
MGS
WIAS
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2009
Keyword(s) melkveehouderij - dierlijke productie - samenleving - cultuur - duurzaamheid (sustainability) - perceptie - attitudes - waarden - sociologie - nederland - noorwegen - dairy farming - animal production - society - culture - sustainability - perception - values - sociology - netherlands - norway
Categories Animal Production Systems (General) / Sociology (General)
Abstract De afgelopen 50 jaar is de veehouderij in schaalgrootte toegenomen en geïntensiveerd. Tegelijkertijd zijn Westerse samenlevingen meer verstedelijkt en hebben minder mensen familieleden in de landbouw. Als gevolg daarvan hebben weinig burgers kennis van of directe ervaring met de landbouw. Duurzame ontwikkeling is een omstreden concept en wordt in veel gebieden bediscussieerd en op verschillende manieren gedefinieerd. Deze studie richt zich op burgerpercepties van de veehouderij om inzicht te krijgen in de sociaal-culturele aspecten van een duurzame veehouderij.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.