Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 384987
Title De betekenis van agrarisch natuurbeheer voor bijen en wespen op een melkveebedrijf in de Graafschap
Author(s) Guldemond, J.A.; Pijfers, J.H.N.; Belder, E. den
Source Entomologische Berichten 67 (2007). - ISSN 0013-8827 - p. 198 - 203.
Department(s) Agrosystems
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2007
Keyword(s) apidae - soortenrijkdom - vespidae - natuurbescherming - broedplaatsen - habitats - agrarisch natuurbeheer - landschapselementen - achterhoek - species richness - nature conservation - breeding places - agri-environment schemes - landscape elements
Categories Nature Conservation / Ecological Entomology
Abstract Er is weinig bekend over het voorkomen van bijen en wespen op agrarische bedrijven. Daarom is op het Praktijkcentrum voor Melkveehouderij en Milieu ‘De Marke’ bij Hengelo, Gelderland, onderzoek gedaan naar de bijen- en wespensoorten die er voorkomen in samenhang met het gevoerde agrarisch natuurbeheer. Opvallend veel soorten zijn waargenomen: 81 bijensoorten, waarvan 14% op de Rode Lijst staat en 87 wespensoorten, waarvan 37% afneemt in Nederland. Dit illustreert wat een dergelijk beheer aan natuurwaarden kan opleveren. We doen aanbevelingen over de aanleg van natuurlijke elementen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.