Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 386074
Title Onderzoek naar de verbetering van tongvangsten in de outrigvisserij
Author(s) Marlen, B. van; Berghe, Ch. van den; Craeynest, K. van
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C117/09) - 46
Department(s) IMARES
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) vistuig - vissersschepen - vis vangen - tong (vis) - optimalisatie - efficiëntie - fishing gear - fishing vessels - fishing - dover soles - optimization - efficiency
Categories Fishing Technology
Abstract De laatste jaren is de boomkorvisserij onder druk komen te staan vanwege de effecten van deze methode van vissen op het mariene ecosysteem. De recente stijging van gasolieprijzen en daarmee samenhangende brandstofkosten van rond de 0.20 €/ltr tot ca. 0.70 €/ltr brengen de rendabiliteit van deze visserijsector in gevaar. Er wordt dan ook betwijfelt of de huidige boomkorvisserij nog toekomst heeft . Om deze redenen zoeken vissers naar alternatieve vangstmethoden, zoals de ‘outrig’ visserij. Deze methode, waarbij met een bordentrawl vanuit de gieken van een boomkorschip wordt gevist levert een aanzienlijke brandstofbesparing op, maar de vangst van tong is doorgaans minder door geringer bodemcontact.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.