Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 387408
Title Als 'de markt' faalt : inleiding tot coöperatie
Author(s) Dijk, G. van; Klep, L.
Source Schoonhoven : Academic Service (Bedrijfskundige signalementen ) - ISBN 9052613443 - 225
Department(s) Marketing and Consumer Behaviour
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 2006
Keyword(s) coöperaties - samenwerking - ondernemerschap - coöperatieve verenigingen - cooperatives - cooperation - entrepreneurship - cooperative societies
Categories Business Economics / Economics (General)
Abstract In weerwil van alle retoriek blijkt de veelbezongen 'vrije markt' nauwelijks in staat om ondernemers hun zelfstandigheid te gunnen. Je moet als individuele ondernemer wel héél uniek zijn om op eigen voorwaarden de concurrentie aan te kunnen. Een mogelijke uitweg is om als zelfstandige ondernemers samen te werken om zo de positie als groep - en daarmee de eigen positie - in de markt te versterken. Zo valt wellicht te realiseren wat op je eentje niet mogelijk is. Als 'de markt' faalt gaat over het coöpereren van zelfstandige ondernemers. Daarbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: • de meerwaarde van coöpereren; • de geschiedenis en ontwikkeling van coöperaties; • de belangen en belangenafwegingen binnen een coöperatie; • de relatie tussen de leden en hun coöperatieve onderneming; • de uitdagingen waar coöperaties in de 21e eeuw voor staan. Dit boek is bedoeld voor ondernemers die zich niet zonder meer willen overgeven aan de door 'de markt' gedicteerde krachtsverhoudingen. Daarnaast is het geschreven voor de (aanstaande) leden, bestuurders, managers, toezichthouders en studenten van de talrijke al bestaande en toekomstige coöperaties.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.