Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 387596
Title Koelen in semi-gesloten kas geeft een meerproductie van 5 tot 6 kg (interview met Arie de Gelder en Anja Dieleman)
Author(s) Arkesteijn, M.; Gelder, A. de; Dieleman, J.A.
Source Onder Glas 6 (2009)12. - p. 38 - 39.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Publication type Article in professional journal
Publication year 2009
Keyword(s) koelen - tomaten - fotosynthese - evaporatie - klimaatregeling - kastechniek - glastuinbouw - productiegroei - groenten - cooling - tomatoes - photosynthesis - evaporation - air conditioning - greenhouse technology - greenhouse horticulture - production growth - vegetables
Categories Greenhouse Technology
Abstract In 2009 is in proeven het effect van onderdoor en bovendoor koelen èn van het ‘uitgesteld luchten’ bekeken. Bovendoor koelen geeft een meerproductie van 5 kg, onderdoor van 6 kg/m2. De verdamping bij bovendoor koelen ligt 15 - 20% lager dan bij onderdoor koelen, maar nog steeds hoog genoeg voor een goede nutriëntenopname. De temperatuur mag bij het uitgesteld luchten twee graden oplopen zonder effect op de productie. Dat biedt perspectief voor de aanschaf van een systeem met een lagere koelcapaciteit
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.