Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 387969
Title Groene diensten in nationale landschappen : potenties bij een veranderende landbouw
Author(s) Leneman, H.; Vader, J.; Slangen, L.H.G.; Bommel, K.H.M. van; Polman, N.B.P.; Elst-van der Lans, M.W.M. van der; Mijnders, C.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 115) - 79
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Agricultural Economics and Rural Policy Group
LEI Sector en Ondernemerschap
MGS
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) landbouw - landbouwontwikkeling - professionele dienstverlening - boeren - ontwikkeling - nederland - nationale landschappen - agrarisch natuurbeheer - gebiedsontwikkeling - agriculture - agricultural development - professional services - farmers - development - netherlands - national landscapes - agri-environment schemes - area development
Categories Nature Management (General)
Abstract De landbouw is voor een belangrijk deel drager van het landschap in Nationale Landschappen. Dit rapport verkent de betekenis van groene diensten door de landbouw, tegen de achtergrond van verschillende ontwikkelingsrichtingen in die landbouw (schaalvergroting - verbreding). Twee kwalitatieve visies worden ontwikkeld aan de hand van al bestaande scenariostudies (de zogenaamde CPB-scenario’s), een analyse van instrumenten van groene diensten in nationaal en internationaal verband en een discussiemiddag. Beide visies laten ontwikkelingsrichtingen van Nationale landschappen zien en werken de rol van groene diensten door de landbouw verder uit. Deze rol wordt uitgewerkt aan de hand van een raamwerk over de organisatie van groene diensten en een analyse van de te realiseren kernkwaliteiten in Nationale Landschappen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.