Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 388192
Title Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden: Intergrale Kennisagenda van de Waddenacademie
Author(s) Kabat, P.; Bazelmans, J.; Dijk, J. van; Herman, P.M.J.; Speelman, H.; Deen, N.R.J.; Hutjes, R.W.A.
Source Leeuwarden : KNAW - ISBN 9789490289027 - 145
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Earth System Science
Publication type Scientific report
Publication year 2009
Keyword(s) geomorfologie - ecologie - ondergrond - regionale planning - cultuurlandschap - waddenzee - wadden - geomorphology - ecology - subsoil - regional planning - cultural landscape - wadden sea - tidal flats
Categories Nature Management (General) / Land Use Planning / Geomorphology / Historical Geography
Abstract Het waddengebied vormt een zeer omvangrijk geheel van barrière-eilanden, zee, droogvallende platen en kwelders,waar natuurlijke processen nog vrijwel ongestoord verlopen. De Wadden omvatten 60% van alle getijdengebieden in Europa en Noord-Afrika en bieden een habitat voor een zeer rijke en gevarieerde flora en fauna. In het gebied zijn ook eeuwenoude cultuurlandschappen te vinden die een weerslag vormen van een unieke menselijke adaptatie aan de dynamiek van een zeer bijzonder kustgebied. De huidige waardering van het gebied is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Het waddengebied en zijn toekomst zijn sinds de jaren zestig en tot op de dag van vandaag onderwerp van — soms heftig — politiek-maatschappelijk debat en controverse. Geleidelijk is er echter een breed besef gegroeid dat het gebied speciale zorg behoeft. De Waddenacademie heeft de ambitie het waddengebied te (laten) ontwikkelen tot een kraamkamer voor breed toepasbare, integrale kennis over duurzame ontwikkeling van een kustgebied,waar natuurwaarden centraal staan en een dragend onderdeel vormen van de lokale en regionale economie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.