Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 388570
Title Statistiek voor onderzoekers, met voorbeelden uit de landbouw- en milieuwetenschappen
Author(s) Burgers, S.L.G.E.; Oude Voshaar, J.H.
Source Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861385 - 352
Department(s) PRI Biometris
Publication type Scientific book (author)
Publication year 2010
Keyword(s) statistische analyse - landbouw - proefopzet - milieuwetenschappen - regressieanalyse - landbouwwetenschappen - statistical analysis - agriculture - experimental design - environmental sciences - regression analysis - agricultural sciences
Categories Applied Statistics / Statistical Analysis / Statistics (General)
Abstract Dit boek helpt onderzoekers statistiek toe te passen in hun onderzoek. Theoretisch (wiskundige) details zijn hierbij zoveel mogelijk achterwege gebleven. De in dit boek besproken methoden sluiten aan bij het onderzoek van Wageningen UR. De methoden worden toegelicht aan de hand van voorbeelden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.