Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 388998
Title Experiment beroepservaring jonge stedebouwkundigen en landschapsarchitecten; Plan van Aanpak
Author(s) Brinkhuijsen, M.
Source Wageningen : Wageningen Universiteit - 31
Department(s) Landscape Architecture
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) stedelijke planning - architectuur - landschapsarchitectuur - vakbekwaamheid - professionaliteit - beroepsstatus - urban planning - architecture - landscape architecture - professional competence - professionalism - occupational status
Categories Architecture (General) / Landscape Architecture (General)
Abstract Eén van de maatregelen in het kader van de herziening van de Wet op de Architectentitel (WAT) is de introductie van een verplichte beroepservaringsperiode van twee jaar voor jonge architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurarchitecten, voordat zij zich kunnen laten inschrijven in het Architectenregister. Deze periode is bedoeld om het onderwijs en de beroepspraktijk beter op elkaar te laten aansluiten. Ervan uitgaande dat de wijziging van de WAT per 1 januari 2011 van kracht wordt en het Architectenregister de regeling beroepservaring in 2012 bekend maakt, geldt de beroepservaringsperiode voor degenen die vanaf 1 januari 2015 een masteropleiding afronden. De beroepsverenigingen BNSP en NVTL willen voor stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten ook een experiment opzetten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.