Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389390
Title Naar een sterke grondstofketen voor verwerkte groenten
Author(s) Buurma, J.S.; Benninga, J.; Janssens, S.R.M.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consument en ketens ) - ISBN 9789086153800 - 100
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
LEI MARKT & K - Risico- en Informatiemanagement
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) groenteteelt - groenteproducten - bewerkte producten - kosten - efficiëntie - kwekers - diepvriesproductenindustrie - voedselindustrie - agro-industriële ketens - vegetable growing - vegetable products - processed products - costs - efficiency - growers - frozen foods industry - food industry - agro-industrial chains
Categories Plant Products
Abstract Dit rapport omvat een vergelijking van de bestaande en de gewenste situatie voor de grondstofvoorziening voor verwerkte groenten. Daarbij worden vooral de mogelijkheden voor beperking van de ketenkosten en voor versterking van de ketenstructuur in kaart gebracht. Het onderzoek laat zien welke voordelen zijn te behalen door verbeteringen in perceelsgrootte, gebiedskeuze, oogstorganisatie, afstemming tussen ketenpartijen en herstructurering van de grondstofketen. De uitkomsten zijn gebaseerd op analyses en berekeningen voor doperwten, sperziebonen, spinazie en waspeen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.