Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389492
Title Puzzelen met de ruimte in Limburg; Ruimteclaims in het Limburgs landelijkgebied
Author(s) Vogelzang, T.A.; Gies, T.J.A.; Michels, R.; Wisman, J.H.; Hoefs, R.; Smidt, R.A.
Source Den Haag/Wageningen : LEI Wageningen UR / Alterra (Rapport / LEI 2009-090) - ISBN 9789086153985 - 134
Department(s) LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Landscape Centre
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Alterra - Centre for Water and Climate
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) regionale planning - regionale ontwikkeling - landgebruik - landgebruiksplanning - ruimtelijke verdeling - landbouw - industrie - infrastructuur - milieu - nederland - gebiedsgericht beleid - limburg - regional planning - regional development - land use - land use planning - spatial distribution - agriculture - industry - infrastructure - environment - netherlands - integrated spatial planning policy
Categories Land Use Planning
Abstract In de provincie Limburg is er steeds meer discussie tussen overheden, de landbouwsector en maatschappelijke organisaties over de inrichting van het landelijk gebied in relatie tot de landbouwproductieruimte en andere maatschappelijke gewenste opgaven (groene, blauwe, maar ook rode opgaven). De provincie Limburg wilde graag door uitvoering van een strategisch onderzoek inzicht en ondersteuning in de vraag welke maatregelen en instrumenten ontbreken c.q. tekortkomen in het provinciale beleid om de landbouwsector in Limburg taken voor de (mede)realisatie van landschap, natuur, milieu en wateropgaven met verve op te laten pakken. In dit rapport wordt verslag gedaan van dat onderzoek. There has been increasing discussion between government authorities, the agricultural sector and social organisations in the province of Limburg about rural management with respect to the area required for agricultural production and other socially desirable objectives (green, blue as well as red issues). Using strategic research, the province of Limburg wanted to gain insight and support regarding the measures and instruments that were lacking or not sufficiently available in provincial policy to enable the agricultural sector in Limburg to dynamically take on tasks to achieve landscape, nature, environment and water objectives. This report discusses that research.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.