Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389536
Title Bisexual populations of Otiorhynchus rugifrons (Coleoptera : Curculionidae)
Author(s) Heijerman, Th.; Hodge, P.J.
Source Entomologische Berichten 65 (2005)3. - ISSN 0013-8827 - p. 66 - 69.
Department(s) Biosystematics
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2005
Keyword(s) otiorhynchus - coleoptera - curculionidae - biseksualiteit - biologische indicatoren (populatie-ecologie) - verspreiding - populatie-ecologie - populatiebiologie - bisexuality - biological tags - dispersal - population ecology - population biology
Categories Coleoptera / Population Ecology
Abstract Vooral binnen het snuitkevergenus Otiorhynchus komen veel soorten voor die zich parthenogenetisch voortplanten. Sommige van deze soorten hebben in een beperkt deel van het areaal toch mannetjes. Voorbeelden hiervan zijn O, raucus, O. nodosus, O. rugosostriatus, O. scaber, O. veterator, O. sulcatus, O.fullo en O. ligustici. Het is gebleken dat exemplaren van bisexuele soorten 11 chromosomen bezitten, terwijl parthenogenetische soorten polyploïd zijn. De meeste parthenogenetische soorten zijn triloïd, maar er zijn ook soorten met zowel diploïde als tetraploïde xemplaren. Otiorhynchus rugifrons staat in de literatuur bekend als een triploïde soort. Volgens de literatuur zouden er ook mannetjes bestaan, maar waar deze voorkomen is onbekend. In deze bijdrage wordt het voorkomen van bisexuele populaties van O. rugifrons in Frankrijk (Bretagne) en Groot-Brittanië (Engeland en Wales) vermeld. Een korte beschrijving van het mannetje wordt gegeven en afbeeldingen van zowel het manlijke als het vrouwelijke genitaal worden gepresenteerd. Daarnaast wordt de verspreiding in Europa en de ecologie van de soort besproken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.