Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389629
Title Het brede beekdal als klimaatbestendige buffer in de veranderende leefomgeving : flexibele toepassing van het 5B-concept in Peel en Maasvallei
Author(s) Verdonschot, P.F.M.
Source Wageningen : Alterra - ISBN 9789032703790 - 64
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) waterlopen - landschap - waterbeheer - herstel - wateropslag - regionaal beleid - ecosystemen - beekdalen - gebiedsgericht beleid - limburg - aquatische ecologie - streams - landscape - water management - rehabilitation - water storage - regional policy - ecosystems - brook valleys - integrated spatial planning policy - aquatic ecology
Categories Nature Management (General) / Land Use Planning
Abstract Noord- en Midden-Limburg kennen een ontginningsgeschiedenis waarbij de eisen van landbouwkundig gebruik voorop hebben gestaan. Afvoer van overtollig water stond centraal. De natuurlijke beken zijn daarbij niet gespaard. Ook die moesten worden gekanaliseerd om aan de afvoernorm te voldoen. De samenleving stelt nu andere eisen aan de leefomgeving en dus ook aan het grondgebruik. Ruimtelijke ordeningsplannen met hernieuwde functietoekenning en daarop afgestemde herinrichtingprojecten zijn aan de orde van de dag. Meanderende beken terug in het landschap zijn het resultaat. De aangebrachte diversiteit leidt tot verbluffende resultaten als het gaat om waterkwaliteit en om het ecosysteem dat zich in en om de beek ontwikkelt. Samen met de provincie, als verantwoordelijke om de Rijks-natuurdoelen te realiseren en als ILG-gebiedsregisseur gaan we nu voor een integrale gebiedsaanpak in de beekdalen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.