Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389769
Title 4D : de vierde dimensie : steden op weg naarmenselijk groen
Author(s) Woestenburg, M.; Spönhoff, N.; Visschedijk, P.A.M.
Source Wageningen [etc.] : Alterra [etc.] - ISBN 9789032703837 - 79
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) groene zones - beplantingen - stedelijke gebieden - openbare parken - plaatselijk bestuur - groenbeheer - openbaar groen - green belts - plantations - urban areas - public parks - local government - management of urban green areas - public green areas
Categories Public Green and Parks
Abstract Groen in het stedelijk gebied is meer dan alleen make up. Het is de vierde dimensie van de stad. Een fundamentele dimensie voor het leefklimaat. Dat is de centrale boodschap in het boek ‘De Vierde Dimensie – steden op weg naar menselijk groen’. In het boek staan interviews met alle wethouders van deze 35 grootste gemeenten, waarop zij ingaan op de manier waarop zij in het verleden en in de toekomst aankeken tegen de functie van groen in de stad. Deze publicatie is afkomstig van de G35, Alterra en LNV
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.