Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 389879
Title Samen ondernemen in de agrosector : een zoektocht naar de perspectieven
Author(s) Wolf, P.L. de; Reeuwijk, P. van; Voort, M.P.J. van der; Zijlstra, J.; Meer, R.W. van der; Verstegen, J.A.A.M.
Source Lelystad : PPO AGV - 47
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
LR - Backoffice
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2009
Keyword(s) landbouwsector - schaalverandering - familiebedrijven, landbouw - fusies van boerenbedrijven - samenwerking - ondernemerschap - investeringsplannen - agricultural sector - scaling - family farms - farm amalgamations - cooperation - entrepreneurship - investment planning
Categories Farm economics / Agricultural Economics (General)
Abstract De primaire agrarische sector wordt nog steeds gedomineerd door zelfstandige familiebedrijven. Hoewel deze bedrijven - net als hun toeleveranciers en afnemers - volop bezig zijn met efficiëntieverbetering en schaalvergroting wordt relatief weinig gebruik gemaakt van fusies of vergaande samenwerkingsvormen om dit te realiseren. Vergaande samenwerking krijgt wel steeds meer aandacht in de land-en tuinbouw, maar de meeste agrarische ondernemers zijn huiverig. Wageningen UR heeft onderzoek gedaan naar het perspectief van deze ontwikkeling: zullen we in de toekomst steeds meer voorbeelden zien van vergaande samenwerking? Welke factoren spelen een rol bij de besluitvorming door ondernemers daarover, zowel positief als negatief?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.